Banksparen

Aanvullend Pensioen Sparen

Met dit spaarproduct kunt u op een heldere en fiscaal vriendelijke manier een lijfrente kapitaal opbouwen voor een aanvullend pensioen. Uw inleg wordt op een geblokkeerde spaarrekening gestort bij RegioBank. Het opgebouwde bedrag op de rekening telt niet mee voor de berekening van uw vermogen in box 3.

Over het saldo van de rekening wordt een heel aantrekkelijke rente vergoed. De inleg is fiscaal aftrekbaar indien er een pensioentekort is. De maximale aftrek is afhankelijk van jaarruimte en reserveringsruimte. Als u het opgebouwde bedrag bijvoorbeeld op de pensioengerechtigde leeftijd tot uitkering wilt laten komen dan zijn er twee mogelijkheden; of u stort het bedrag op de Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening van RegioBankĀ of u besluit het bedrag uit te laten keren bij een andere bank of verzekeraar. Aanvullend Pensioen Sparen is uitermate geschikt voor particulieren met een pensioentekort of voor particulieren die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben en het bedrag uit een vrijkomende lijfrentepolis tijdelijk willen parkeren.

Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Hoe en waar u ook een lijfrentekapitaal heeft opgebouwd, alle bedragen die u bij elkaar hebt gebracht als aanvulling op uw pensioen kunnen worden gebruikt voor de Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening. Alle bedragen komen op een geblokkeerde spaarrekening bij RegioBank te staan waarover u natuurlijk een interessante rente krijgt. U weet bij aanvang van de uitkeringen precies wat u maandelijks bruto krijgt. Van het begin tot het eind van de looptijd is dat namelijk hetzelfde bedrag. Het maandbedrag dat u krijgt, bestaat uit een deel van het gestorte bedrag en de daarover berekende rente. RegioBank houdt vervolgens de wettelijk verplichte loonheffing in. De hoogte van deze heffing hangt af van uw persoonlijke situatie. In geval van overlijden zullen de resterende termijnen maandelijks worden uitgekeerd aan de wettelijke erfgenamen.

Voor een uitgebreide toelichting op de bankspaarproducten van RegioBank, klikĀ hier.

Voor aanvullende informatie bent u natuurlijk ook altijd welkom op ons kantoor.